Workshop

02.04.2013 09:00

Dne 22.3.2013 proběhl workshop v rámci projektu Mentoring otevírá dveře, jehož náplní bylo informovat účastnice ženy 50+ a zástupce z Úřadu práce o návrhu Metodiky komplexního Programu mentoringu, zaměřeného na zvýšení zaměstnanosti CS.

Nejprve byl účastníkům představen samotný projekt, jeho klíčové aktivity a realizátoři projektu. Dále byli účastníci seznámeni s metodikou komplexního Programu mentoringu, návrhem struktury obsahu a jednotlivými kapitolami. Byl také vysvětlen smysl mentoringu a důvod použití pro cílovou skupinu, druhy a průběh mentoringu, a také řízení mentorigového procesu. Workshopu se účastnili i zahraniční partneři z Finska a z Litvy, kteří se podělili o své zkušenosti, zajímavé formy mentoringu. Účastníkům byla předtavena část připravované pilotáže s tématy „tvorby digitálních příběhů“, „zážitkové vzdělávání“ a „change management“. Poté měli všichni přítomní možnost diskutovat a vyjádřit se k návrhu metodiky, a to prostřednictvím dotazníků. Tímto realizátorům poskytli zpětnou vazbu, která bude sloužit k úpravě metodiky.