Aktivity projektu

Projekt je rozdělen do několika na sebe navazujících aktivit, jejichž absolvování posune klientky blíže k cíli - k získání zaměstnání nebo zahájení podnikání.

Klientkám je na základě osobnostních cílů a rozhovoru s poradcem vybrána vhodná kombinace vzdělávacích a poradenských aktivit.

Klientky v rámci skupinových aktivit a individuálního poradenství posílí víru ve vlastní schopnosti, získají ztracené sebevědomí a motivaci. Zorientují se také v požadavcích zaměstnavatelů a naučí se na ně správně reagovat, získají potřebné kompetence pro trh práce. Budou se moci opřít také o vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností. Pro ty klientky, které se budou chtít zdokonalit na počítači včetně sebeprezentace, je určena "Tvorba digitálních příběhů". 

Každá účastnice absolvuje minimálně 60 hodin vzdělávacích aktivit.

Přehled okruhů pro skupinové aktivity:

  • orientace na trhu práce,
  • osobní rozvoj, podpora sebevědomí, sebepoznání,
  • rozvoj kompetencí pro trh práce,
  • zkušenosti s průběhem výběrových řízení včetně přípravy na přijímací pohovor,
  • hledání možností a podpora pro zájemkyně o podnikání,
  • vizuální mentoring a tvorba digitálních příběhů tj. vzdělávání v oblasti specifických PC dovedností, sebeprezentace aj.
  • „síťování“ tj. metoda navazování a rozšiřování kontaktů, které mohou účastnicím přinést prospěch s ohledem na možnost uplatnění na trhu práce včetně podnikání,
  • a další.