Úspěšná závěrečná konference projektu

13.11.2014 13:17

Jednou z posledních aktivit projektu byla závěrečná konference, která proběhla dne 7.11.2014 v Hotelu Harmony Club v Ostravě, Mariánských Horách. Konference měla velice nabitý a zajímavý program - projektová manažerka Ing. Hana Matoušková představila projekt, poté předala slovo mentorce PhDr. Ing. Haně Danihelkové, která hovořila o pilotáži a výstupech projektu. Studie aktivní politiky zaměstnanosti byla představena také. Následoval vstup s účastnicemi z pilotáže, které v dialogu s moderátorem sdělovaly své dojmy a zkušenosti z pilotního ověřování. Poté přišla řada na příspěvky zástupců zahraničních partnerů z Litvy a Finska, které představily své organizace a metody, které používají při práci oni. Po obědě pak pokračovala Ing. Michaela Holišová, která svůj výstup zaměřila na důležitost hodnoty sebe sama a aktivně zapojila také publikum. Další dvě mentorky individuálního mentoringu, Ing. Jana Mecnerová a Světlana Ličková, a sdílely své zkušenosti z aplikace této metody posléze. Následovala diskuse u kulatých stolů, v rámci kterých bylo možno sdílet názory na implementaci nástrojů pro podporu zaměstnanosti cílové skupiny, žen nad 50 let, v ČR. 

 

Dle hojné účasti a vyplněných evaluačních dotazníků přítomnými můžeme soudit, že konference proběhla velice úspěšně.