Aktuální dění v projektu

29.11.2012 10:58

Byly úspěšně zrealizovány dvě zahraniční stáže ve Finsku a v Litvě. Proběhly pracovní jednání se zástupci zahraničních partnerských a dalších organizací. Všichni tak měli možnost sdílet své zkušenosti, sdělovat si příklady dobré praxe a touto cestou se navzájem obohacovat. Z obou zahraničních stáží byly zpracovány "Zprávy ze stáží". Čeští partneři, ATHENA a Centrum mentoringu, získali mnoho nových podnětů a poznatků, které budou adaptovány na české podmínky a zapracovány do produktu projektu "Metodiky komplexního Programu mentoringu".